Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII!

Kiểm soát dịch bệnh   Kiểm soát dịch bệnh

.
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 07/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 07/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 07/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 06/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 06/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 06/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 05/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 05/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 05/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 04/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 04/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 04/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 03/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 03/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 03/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 02/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngày 02/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 02/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 01/9/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 01/9/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 01/9, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 31/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 31/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 31/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 30/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 30/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 30/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 29/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 29/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 29/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Chớ quên phòng bệnh sốt xuất huyết trong đại dịch COVID-19
Chớ quên phòng bệnh sốt xuất huyết trong đại dịch COVID-19

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra nhưng người dân tuyệt đối không chủ quan với các dịch bệnh khác, trong đó có bệnh sốt xuất huyết.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 28/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 28/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 28/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 27/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 27/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 27/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 26/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 26/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 26/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 25/8/2020
Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngày 25/8/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, bộ phận thường trực của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đến 18h ngày 25/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid -19.