TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!

Dịch vụ y tế

.
THƯ MỜI BÁO GIÁ
THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, , đơn vị cung ứng trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Khám Sức Khỏe Định Kì & Bệnh Nghề Nghiệp
Khám Sức Khỏe Định Kì & Bệnh Nghề Nghiệp

Theo quy định của Luật lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm. Đây được xem là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi làm việc tại Doanh nghiệp. Mặt khác, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cũng giúp Doanh nghiệp nắm được tình trạng sức khỏe người lao động từ đó bố trí công việc phù hợp giúp giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Bảng giá Vắc-xin dịch vụ tại phòng khám
Dịch vụ xét nghiệm
Dịch vụ kiểm dịch y tế