TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
Tin trong tỉnh 14:35 06/10/2022 (1449)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc mời thẩm định giá “Thuốc Methadone Hydrochloride năm 2022” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (lần 2)

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị các công ty có đủ năng lực thực hiện việc thẩm định giá như sau:

Danh mục, số lượng cụ thể (Theo phụ lục đính kèm).Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh địa chỉ email: kehoachnghiepvu.cdc@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 229 Đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2022.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo! 


 Tải xuống tệp đính kèm

Cùng chuyên mục

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại