CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !

Giới thiệu CDC

.
Lãnh đạo trung tâm
Lãnh đạo trung tâm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trực thuộc Sở Y tế, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh, bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Da liễu.

Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế được quy định tại Quyết định số 2180/QĐ-SYT ngày 15/11/2018 của Sở Y tế.

Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức CDC Hà Tĩnh