CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
Tin trong tỉnh 16:00 24/10/2022 (4232)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 2837 /SYT-TCCB ngày 24/8/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022; Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022 được giao tại Văn bản số: 4671/UBND-NC1 ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số: 770/KH-KSBT ngày 20/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2022, cụ thể như sau:


1.     Số lượng viên chức cần tuyển: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí Bác sỹ Y học dự phòng( hạng III): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí Công nghệ thông tin ( Hạng III): 01 chỉ tiêu

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

a) Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện chung:

- Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt. Không trong thời gian vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu quy định)

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và vị trí cần tuyển;

-  Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b) Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo qui định tại các Thông tư qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp , cụ thể:

- Bác sỹ (hạng III):

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành bác sĩ Y học dự phòng;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng ( nếu có)

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

- Công nghệ thông tin ( hạng III):

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin ( nếu có)

+ Sử dụng được ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

- 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người dự xét tuyển ở phần nơi nhận;

 - Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại.

4. Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển

5. Nội dung xét tuyển:  

Vòng 1:

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

+ Kiểm tra đánh giá năng lực, kỹ năng tin học ngoại ngữ thông qua bài thi trắc nghiệm đối với thí sinh dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng ( đối với thí sinh có đầy đủ văn bằng chứng chỉ về tin học ngoại ngữ phù hợp yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển thì không cần thực hiện phần bài thi trắc nghiệm này)

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển : 30 ngày, kể từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 25/11/2022 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần), tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh. Số điện thoại liên hệ: 02393.855531 – 0943355758 (Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện)

7. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 20-23/12/2022 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh. ( thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ Hồ sơ

( Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC  ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TĨNH Tải xuống tệp đính kèm

Cùng chuyên mục

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại