TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
Dịch vụ y tế 11:58 19/06/2019 (25504)

Bảng giá Vắc-xin dịch vụ tại phòng khám

TT Dịch vụ Đơn giá Ghi chú
1 VX Dại Abhayrab 193.000đ
2 HT Kháng dại 369.000đ Đã hết
3 VAT 25.000đ
4 Sởi – Quai bị - Rubenla 185.000đ
5 SAT 46.000đ
6 VGB HQ ( Trẻ em) 74.000đ Đã hết
7 VGB HQ ( Người lớn ) 111.000đ
8 VGB Bỉ ( trẻ em) 82.000đ Đã hết
9 VGB Bỉ ( Người lớn ) 127.000đ
10 Cúm Pháp ( Trẻ em ) 176.000đ Đã hết
11 Cúm Pháp ( Người lớn ) 217.000đ Đã hết
12 Roota Việt Nam 395.000đ
13 Rota Bỉ 778.000đ Đã hết
14 Rota Mỹ 558.000đ Đã hết
15 Pentaxim ( 5 in 1 ) Pháp 703.000đ Đã hết
16 Hexaxim ( 6 in 1 ) Pháp 918.000đ Đã hết
17 HPV Mỹ 1.312.000đ
18 VNNB ( VN ) 73.000đ
19 Phế cầu ( Synflorix ) 924.000đ Đã hết
20 Thủy đậu 657.000đ
21 Cúm Hà Lan 217.000đ Đã hết
22 VGB ( Trẻ em ) Pháp 68.000đ Đã hết
23 INFANRIX ( 6 in 1 Bỉ ) 920.000đ Đã hết
24 VGB trẻ CU BA 63.000đ Đã hết
25 Cúm Hàn Quốc 198.000đ
26 VNNB ( Thái lan ) 625.000đ
27 Thủy Đậu ( Hàn Quốc ) 566.000đ

Cùng chuyên mục